Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zarząd

Prezes Zarządu - Norbert Nowicki
Jest założycielem Serwis Plus i od początku istnienia Prezesem Zarządu spółki. Od 2006 r. pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Złoty Indyk S.A., będącej spółką zależną. Odpowiada za wizję, rozwój i strategię Grupy Kapitałowej Serwis Plus.

Dyrektor Wykonawczy – Adam Biały
Odpowiada za bieżące funkcjonowanie wszystkich pionów działalności Spółki. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu spółek zależnych – Zloty Indyk S.A. oraz BLC sp. z o.o.

Dyrektor Departamentu Mycia i Dezynfekcji - Zbigniew Milewski
Odpowiada za realizację kontraktów związanych z utrzymaniem higieny w zakładach produkcyjnych w przemyśle spożywczym.

Dyrektor ds. Sprzedaży – Piotr Demczuk
Zajmuje się sprzedażą usług we wszystkich pionach działalności Grupy Kapitałowej Serwis Plus.